Rynki » Mobilność » Przechowywanie i transport

Przechowywanie i transport

Zbiorniki i instalacje COSMOS do wszystkich mobilnych i stacjonarnych zastosowań związanych z wodorem i CNG.

Czysto przechowuj. Czysto przemieszczaj. Czysto używaj.

Rozwiązania do magazynowania wodoru i CNG

Nasze stacjonarne pakiety magazynowe COSMOS można ustawiać jeden na drugim, co pozwala na zwiększenie pojemności w miarę rozwoju działalności.

Jeśli musisz transportować wodór od miejsca produkcji do miejsca wykorzystania, nasze 10-, 20-, 30- i 40-stopowe pojemniki zapewnią płynne działanie Twojej firmy.

COSMOS do przechowywania

Rozwijająca się infrastruktura dla wodoru (H2) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) opiera się na pojemnikach i pakietach. Dzięki pojemnikom i pakietom Worthington COSMOS otrzymujesz kompletny zestaw. Możesz na nas polegać jako na dostawcy całego systemu: Zamów wszystkie butle typu 1, typu 2, typu 3 i typu 4, komponenty i montaż z jednego źródła do zastosowań związanych z magazynowaniem i transportem wodoru i CNG.

Rozwiązania do przechowywania sprężonego wodoru

Ciśnienie robocze 210 BAR

Ilość butli*

Pojemność butli [l]

Pojemność wodoru [kg]

1680

20

168721
2480

30

2487

32

3080

37

3087

41

3680

45

3687

49

Ciśnienie robocze 330 BAR

Ilość butli*

Pojemność butli [l]

Pojemność wodoru [kg]

1680

29

2480

44

3080

55

3680

67

Ciśnienie robocze 550 BAR

Ilość butli*

Pojemność butli [l]

Pojemność wodoru [kg]

1650

28

2450

42

3050

52

3650

63

*Wszystkie butle mają średnicę 267 mm. | Wartości mogą ulec zmianie.

COSMOS do transportu

Przy tak szybko rozwijającej się infrastrukturze wodorowej nie zawsze trzeba jechać na stację paliw. Pojemniki do tankowania wodoru i CNG mogą przyjechać do Ciebie. 

Rozwiązania do transportu sprężonego wodoru

Typ butli

Norma

Rozmiar pojemnika [ft]

Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm]

Ciśnienie

robocze [bar]

Ilość

butli

Pojemność [l]

*Pojemność wodoru [kg] 15 °C

Masa własna [kg]

T4EN 1224540 2 591 2 438 12 192 300 113 40 680 872 20 547
T4EN 1224530 2 591 2 438 9 125 300 75 27 000 579 14 225
T4EN 1224520 2 591 2 438 6 058 300 53 19 080 409 10 007
T4EN 1224510 2 591 2 438 2 991 300 25 9 000 193 5 275
T4EN 1733940 2 591 2 438 12 192

381

113 40 680 1 062 20 547
T4EN 1733930 2 591 2 438 9 125

381

75 27 000 705 14 225
T4EN 1733920 2 591 2 438 6 058

381

53 19 080 495 10 007
T4EN 1733910 2 591 2 438 2 991

381

25 9 000 235 5 275

Rozwiązania do transportu sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Typ butli

Norma

Rozmiar pojemnika [ft]

Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm]

Ciśnienie

robocze [bar]

Ilość

butli

Pojemność [l]

*Pojemność gazu

ziemnego [kg] 15 °C

Masa

własna [kg]

T4EN 12245 | ISO 1143940 2 591 2 438 12 192 250 115 40 680 12 077 17 948
T4EN 12245 | ISO 1143930 2 591 2 438 9 125 250 75 27 000 8 016 12 500
T4EN 12245 | ISO 1143920 2 591 2 438 6 058 250 53 19 080 5 664 8 788
T3EN 12245 | ISO 1143920 2 591 2 438 6 058 250 81 21 222 6 300 10 585
T3EN 12245 | ISO 1143910 2 591 2 438 2 991 250 32 9 024 2 679 5 244
*Wszystkie wartości są rozumiane jako nominalne. Rzeczywista wydajność gazu zależy od takich czynników, jak gęstość gazu, temperatura otoczenia, temperatura gazu, prędkość napełniania, czas napełniania, technologia sprężarki i wyposażenie pomocnicze na stacji paliw. | Wartości mogą ulec zmianie.

COSMOS do tankowania

Niezależnie od tego, czy jest to wodór, czy CNG, mobilne przyczepy z paliwem pozwolą utrzymać flotę zasilaną paliwami alternatywnymi w ruchu w mieście albo na wolnej drodze.