Zrównoważony rozwój » Raportowanie i zarządzanie

Raportowanie i zarządzanie

Aby czymś zarządzać, trzeba być w stanie to zmierzyć – jest to szczególnie istotne w przypadku raportowania ESG.

Worthington Enterprises publikuje swój raport dotyczący odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju od 2020 roku. Każdego roku doskonalimy nasze działania, korzystając z uznanych na całym świecie wskaźników. Począwszy od roku podatkowego 2026, nasze europejskie zakłady Sustainable Energy Solutions zaczną raportować zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego zozwoju (ESRS) i Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), aby pokazać, że spełniamy wymogi regulacyjne w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Będziemy współpracować z organizacjami zewnętrznymi, aby zapewnić, że nasze dane są prawidłowe i zgodne z ESRS i CSRD.

KONTAKT

Gabriele Zeilerbauer
Dyrektor ds. środowiska, spraw społecznych i zarządzania
Sustainable Energy Solutions

Todd Cesaratto
Dyrektor ds. komunikacji i marketingu
Sustainable Energy Solutions