Nasz cel

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: ludzie, planeta, dobrobyt

Realizujemy nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych obszarach: ludzie, planeta i dobrobyt.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju zależy od przejrzystości. Dlatego też, począwszy od 2023 r., będziemy corocznie publikować nasz raport. Zgodnie z celami SBTi, europejskimi i globalnymi, będziemy oceniać się uczciwie i otwarcie, aby pokazać postępy i wyzwania w tych obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt i cele dotyczące emisji w przedziale 1-3. Poprzez regularne ocenianie siebie i publiczne udostępnianie wyników, będziemy wyznaczać kierunki rozwoju i identyfikować obszary, w których możemy działać lepiej.

Ludzie

Realizujemy nasze zobowiązanie wobec ludzi poprzez wspieranie pozytywnego, integracyjnego środowiska pracy dla naszych pracowników oraz poprzez uczciwe postępowanie z naszymi klientami i dostawcami. Cenimy różnorodność, równość i integrację jako podstawowe aspekty, które umożliwiają naszym zespołom osiągnięcie pełnego potencjału.

Docenianie ludzi, bezpieczeństwo, różnorodność, integracja, umiejętności

Zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności chroniące społeczeństwo, dobre samopoczucie i zdrowie

Przejrzystość łańcucha wartości gwarantująca poszanowanie praw człowieka

Planeta

Nasze zobowiązanie: Osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku, zgodnie ze standardem SBTi Net-Zero. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zmniejszenie śladu węglowego i zminimalizowanie wpływu na środowisko. Nasze wysiłki obejmują emisje z zakresu 1, 2 i 3, zapewniając, że bierzemy pod uwagę nasze bezpośrednie i pośrednie emisje wraz z całym łańcuchem dostaw.

Zmniejszenie wpływu procesów i produktów na środowisko

Zintegrowane rozwiązania w zakresie obiegu zamkniętego chroniące ograniczone zasoby

Przejrzystość łańcucha wartości gwarantująca mniejszy ślad środowiskowy

Dobrobyt

Aby działać w sposób naprawdę zrównoważony, musimy prosperować jako firma i tworzyć warunki, które nie przeszkadzają otaczającym nas społecznościom i środowiskom również się rozwijać. Dwa filary wspierają ten cel: wydajność zasobów i zrównoważone partnerstwa.

Optymalizując wykorzystanie zasobów, zmniejszamy ilość odpadów, minimalizujemy nasz wpływ na środowisko, zwiększamy wydajność operacyjną – wszystko to ma bezpośredni lub pośredni wpływ na naszą rentowność. Współpraca z podobnie myślącymi organizacjami pozwala nam skalować nasze wysiłki i tworzyć znaczące, pozytywne wyniki dla interesariuszy.

Zwiększenie wydajności zasobów w celu zapewnienia niezawodnej równowagi ekonomicznej

Promowanie zrównoważonej oferty na dużą skalę dla przystępnych cenowo rozwiązań

Konkretne podejście do zrównoważonego rozwoju dla interesariuszy