Firma

Firma

Nasza filozofia

Zyski

 • Naszym podstawowym celem korporacyjnym jest generowanie zysków dla swoich udziałowców i zwiększanie wartości ich inwestycji.
 • Wierzymy, że najlepszą miarą osiągnięcia naszego
  celu jest ciągły wzrost zysku na udział.

Nasza złota zasada

 • Traktujemy naszych klientów, pracowników, inwestorów i dostawców w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

Ludzie

 • Jesteśmy przekonani, że ludzie są naszym
  najcenniejszym kapitałem.
 • Wierzymy, że pracownicy doceniają uznanie, możliwość rozwoju i słuszne wynagrodzenie.
 • Uważamy, że powinno ono bezpośrednio odpowiadać wynikom pracy, dlatego w każdej możliwej sytuacji stosujemy zachęty, udział w zysku lub instrumenty motywacyjne.
 • Od pracowników oczekujemy uczciwej pracy za uczciwą płacę.
 • Wierzymy w filozofię stałego zatrudnienia dla wszystkich pracowników Worthington.
 • Naszym priorytetem jest, aby podczas rekrutacji znaleźć kandydatów wewnątrz organizacji, w oddziałach lub spółkach zależnych.

Klienci

 • Bez naszych klientów i ich zapotrzebowania na nasze produkty i usługi nie mamy nic.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wymagania klienta dotyczące jakości i usług.
 • Po podjęciu się zobowiązania wobec klienta dokładamy wszelkich starań, aby je wypełnić.

Dostawcy

 • Nie możemy działać z zyskiem bez tych, którzy dostarczają materiały wysokiej jakości, których potrzebujemy.
 • Wymagamy, aby dostawcy byli konkurencyjni na rynku pod względem jakości, cen, dostaw i ilości zakupionych materiałów.
 • Jesteśmy lojalnymi konsumentami dostawców, którzy spełniają nasze wymagania dotyczące jakości i usług w każdych warunkach rynkowych.

Organizacja

 • Wierzymy w podział struktury organizacyjnej, w której odpowiedzialność za wyniki spoczywa na kierowniku każdej operacji.
 • Wszyscy menedżerowie mają swobodę operacyjną i odpowiednie uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków w ramach naszych celów i założeń.
 • Nie tworzymy nadmiernych procedur. Jeśli są one niezbędne, tworzy je kierownik.
 • Wierzymy w istnienie niewielkiego zespołu pracowników i grupy wsparcia w celu zaspokajania potrzeb naszych akcjonariuszy i jednostek operacyjnych.

Komunikacja

 • Komunikujemy się wszystkimi możliwymi kanałami z naszymi klientami, pracownikami, udziałowcami, dostawcami i wspólnotą finansową.

Nasza postawa obywatelska

 • Reprezentujemy postawę obywatelską na wszystkich poziomach.
 • Naszą działalność prowadzimy w sposób profesjonalny i etyczny.
 • Wspieramy również ważne cele społeczne.

Originally written by Worthington Industries Founder John H. McConnell.