Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Powinieneś wiedzieć! Jesteśmy zobowiązani:

  • do przestrzegania zasad fair play wobec wszystkich osób, z którymi nasza firma ma styczność
  • do osiągnięcia celów zerowych netto zgodnych z inicjatywą Science Based Targets Initiative (SBTi)
  • do budowania wartości dla Ciebie, naszych interesariuszy i naszej firmy
Zrównoważony rozwój

Nasz cel

Jako firma realizujemy nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych obszarach: ludzie, planeta i dobrobyt.

W obliczu zmian klimatycznych i ich poważnych konsekwencji dla środowiska i całego społeczeństwa, zmiany są konieczne i pilne. Wszystkie organizacje mają w tym udział na każdym poziomie i muszą współpracować, aby mieć na to znaczący wpływ. Chcemy być częścią tego procesu. Zrównoważony rozwój musi być podstawą naszej strategii i wszystkiego, co robimy. Naszą strategią jest wyróżnienie się…