Zrównoważony rozwój » Dokumenty dotyczące polityki

Dokumenty dotyczące polityki

Aby spełnić naszą rolę odpowiedzialnego partnera, kluczowe jest zapewnienie, że nasi partnerzy i my sami przestrzegamy globalnych standardów.

Dokumentujemy nasze zaangażowanie za pomocą procedur i standardów w naszym Kodeksie postępowania, Podręczniku jakości dostawcy, Oświadczeniach dotyczących polityki zrównoważonego rozwoju SES i Kodeksie postępowania dostawcy SES.