Współpraca przyspiesza projektowanie i produkcję technologii transportu sprężonego wodoru

News

Współpraca przyspiesza projektowanie i produkcję technologii transportu sprężonego wodoru

STOKOTA i Worthington Enterprises łączą siły, aby przyspieszyć produkcję 20-stopowych kontenerów.

Wykorzystanie technologii wodorowych do dekarbonizacji sektora mobilności wymaga zmian na dużą skalę w zakresie produkcji pojazdów i infrastruktury paliwowej. Współpraca może zapewnić możliwość szybszego przejścia na czystą mobilność. Wymaga to jednak nie tylko dużych inwestycji kapitałowych, ale także zmiany sposobu myślenia. Historycznie rzecz biorąc, gracze w motoryzacyjnym łańcuchu wartości postrzegali ochronę mocnych stron projektu i produkcji jako jedyny sposób na utrzymanie i zwiększenie udziału w rynku w stosunku do konkurencji.

W branży technologii wodorowej STOKOTA i Worthington dostrzegają inną dynamikę. Wspólna wiedza specjalistyczna oferuje szersze możliwości zwiększenia udziału w rynku wodoru. Dlatego też, obie firmy połączyły swoje mocne strony produkcyjne w zakresie rozwoju i montażu systemów transportu i magazynowania wodoru.

Od ponad dekady Worthington Enterprises realizuje strategię biznesową mającą na celu zapewnienie rynkowi czystej mobilności niezbędnej dla pokładowych systemów tankowania wodoru i CNG, infrastruktury do przechowywania, transportu i tankowania. STOKOTA, jako lider w produkcji specjalistycznych cystern do transportu paliwa, postrzega transport wodoru jako kolejny krok w rozszerzaniu podstawowych kompetencji firmy.

Dwa lata temu firma STOKOTA rozpoczęła opracowywanie rozwiązań transportowych dla sprężonego wodoru. Prace rozpoczęto od analizy rozwiązań i możliwości dostępnych na rynku, w wyniku której wybrano Worthington jako odpowiedniego partnera do stworzenia synergii biznesowych poprzez długoterminową współpracę. “Nasze mocne strony w budowaniu zdatnych do ruchu drogowego, certyfikowanych cystern w połączeniu z doświadczeniem Worthington w opracowywaniu i produkcji wysokociśnieniowych butli kompozytowych i gazowych komponentów drogowych zaowocują wysokiej klasy produktem – zbiornikiem do transportu sprężonego wodoru” – wyjaśnia Wim De Gendt, CEO STOKOTA.

Ze strony Worthington, Ekaterina Levitskaia, Product Manager I Gas Containment Systems, dodała: “Jakość i bezpieczeństwo STOKOTA w zakresie rozwiązań do transportu paliw przekonały nas, że długoterminowa współpraca przyniesie wiele obopólnych korzyści i pozwoli obu firmom skupić się na tym, w czym są najlepsze. Nasze doświadczenie w produkcji butli ze sprężonym H2 oraz wielopokoleniowe podejście do badań i rozwoju produktów przyczynią się do owocnej współpracy przez wiele lat”.

Czynnik geograficzny również odegrał istotną rolę w połączeniu sił projektowych i produkcyjnych. STOKOTA posiada dwa zakłady w Polsce w pobliżu fabryki Worthington w Słupsku. Ma to tę zaletę, że skraca i zabezpiecza łańcuch dostaw oraz pomaga firmom dostarczyć pierwsze wspólnie wyprodukowane systemy – dwa 20-stopowe kontenery do transportu wodoru pod ciśnieniem 380 bar – jeszcze w tym roku.

O Worthington Enterprises w Europie

Europa jest siedzibą Worthington Enterprises zajmującej się rozwiązaniami w zakresie zrównoważonej energii. Firma oferuje pokładowe systemy tankowania, a także rozwiązania i usługi w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji gazów przemysłowych, wspierając rosnący ekosystem wodoru i sąsiednie czyste energie, takie jak sprężony gaz ziemny. Worthington włącza zrównoważone praktyki do swojej długoterminowej strategii biznesowej i jest zaangażowany w inicjatywę Science-Based Target dla celów krótkoterminowych i zerowych emisji netto. Firma jest największym projektantem i producentem zbiorników ciśnieniowych w Europie, zatrudniającym ponad 1400 osób w zakładach w Austrii, Niemczech, Polsce i Portugalii. Dzięki najlżejszym dostępnym kompozytowym i stalowym butlom nisko- i wysokociśnieniowym, Worthington Enterprises oferuje najlepsze rozwiązania dla paliw alternatywnych, gazów przemysłowych i gazów technicznych.

Worthington Enterprises (“WOR” na Nowojorskiej Giełdzie) z siedzibą w Columbus w stanie Ohio, projektuje i produkuje wiodące na rynku marki, które pomagają ludziom żyć bezpieczniej i zdrowiej. Worthington Enterprises działa w trzech segmentach: produkty budowlane, produkty konsumenckie i zrównoważone rozwiązania energetyczne. Nacisk Worthington na innowacje i transformację rozciąga się na produkty budowlane, w tym systemy wodne, rozwiązania grzewcze i chłodzące, architektoniczne i akustyczne sufity siatkowe oraz metalowe ramy i akcesoria, a także produkty konsumenckie w kategoriach narzędzia, czasu spędzanego na świeżym powietrzu, sprzedawane pod markami Coleman®, Bernzomatic®, Balloon Time®, Level5 Tools®, Mag Torch®, Well-X-Trol®, General®, Garden-Weasel®, Pactool International® i Hawkeye™.

Założona w 1955 roku jako Worthington Industries, firma Worthington Enterprises kieruje się filozofią, w której najważniejsi są ludzie, a zarabianie pieniędzy dla akcjonariuszy jest jej pierwszym celem korporacyjnym. Firma osiąga ten cel poprzez umożliwienie swoim pracownikom wprowadzania innowacji, rozwoju i wzrostu dzięki wiodącym markom na atrakcyjnych rynkach, które poprawiają codzienne życie. Worthington Enterprises z siedzibą w Columbus w stanie Ohio zatrudnia około 5000 osób w Ameryce Północnej i Europie. Mocno angażuje się w lokalne inicjatywy, w których prowadzi działalność, poprzez wolontariat i Worthington Companies Foundation, aktywnie uczestniczy w programach rozwoju siły roboczej i corocznie składa raporty na temat swoich działań w zakresie obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie worthingtonenterprises.com.

Oświadczenie o „bezpiecznej przystani”

Oświadczenia Worthington Enterprises, które nie ograniczają się do informacji historycznych, stanowią „oświadczenia wybiegające w przyszłość” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone różnymi czynnikami ryzyka, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od oczekiwanych przez Worthington Enterprises. Czytelnicy powinni oceniać stwierdzenia dotyczące przyszłości w kontekście ryzyka, niepewności i innych czynników, z których wiele opisano w dokumentach firmy Worthington Enterprises składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają oświadczeniom ostrzegawczym zawartym w dokumentach SEC firmy Worthington Enterprises i innych komunikatach publicznych. Niniejsza informacja prasowa dotyczy wyłącznie stanu na dzień jej publikacji. Worthington Enterprises nie ma obowiązku aktualizowania ani korygowania swoich stwierdzeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo lub regulacje.

O Stokota Group

Założona w 1963 roku Stokota Group posiada obecnie 2 zakłady w Polsce i siedzibę główną w Lokeren w Belgii. Z rocznym obrotem ponad 40 milionów euro i ponad 300 pracownikami, Stokota produkuje rocznie ponad 400 pojazdów do transportu paliwa, pojazdów do tankowania samolotów i pojazdów do czyszczenia odpadów.

W 2023 roku Stokota zainwestowała w najnowocześniejszy zakład produkcyjny, aby rozszerzyć produkcję jednostek LPG i zwiększyć maksymalną roczną produkcję do ponad 200 jednostek transportowych LPG.

Zgodnie z mottem naszej firmy “Road Sense for Tomorrow”, Stokota co roku przeznacza znaczny budżet na badania i rozwój, aby oferować na rynku najnowocześniejsze rozwiązania.

Masz jakieś pytania?

Todd Cesaratto
Dyrektor ds. komunikacji i marketingu | Europa
Worthington Enterprises
+43 664 8868 2632
todd.cesaratto@wthg.com